Feeds:
Posts
Comments

Archive for September 15th, 2008

Quote of the Week

“Babu-ji ne kaha gaon chordo, sab ne kaha Paro ko chordo, Paro kehti hai sharab chordo, ab tum kehte ho ke is haveli chordo, ek din aayega voh kehega Duniya hi chordo.”

From Devdas

Read Full Post »